Csatlakozzon Ön is a Védjegytulajdonosok táborához!
Csatlakozzon Ön is a Védjegytulajdonosok táborához!

Tisztelt Pályázóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy módosult a BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület VP6-19.2.1.-12-6-19 Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása című felhívás!

Az IH közlemény értelmében a VP6-19.2.6-19 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken:

A módosítás a Felhívás 1.2. pontja szerinti rendelkezésre álló forrást és a 4.3. Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontokat érinti.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A módosítások értelmében a helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 175.978.834 Ft.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2019.11.11 naptól 2020.12.31 napig van lehetoség.Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2019.12.11

2020.01.17

2020.01.31

2020.12.31

Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a HACS a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján, és az Irányító Hatóságnak is megküldi. Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának

időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.

hbtge2

htskk logo

gtnylogo

allamkincstar

naturama

 

                                                                       uszt 2020 logo   EU zaszlo RGB   mva logo   leader