Tisztelt Pályázóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy módosult a BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület VP6-19.2.1.-12-6-19 Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása című felhívás!

Az IH közlemény értelmében a VP6-19.2.6-19 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken:

A módosítás a Felhívás 1.2. pontja szerinti rendelkezésre álló forrást és a 4.3. Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontokat érinti.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A módosítások értelmében a helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 175.978.834 Ft.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2019.11.11 naptól 2020.12.31 napig van lehetoség.Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2019.12.11

2020.01.17

2020.01.31

2020.12.31

Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a HACS a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján, és az Irányító Hatóságnak is megküldi. Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának

időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.